Szkolenie na operatora żurawia wieżowego i szynowego na kategorie uprawnień UDT – I Ż

Cel szkolenia:
Operator żurawia wieżowego na kategorie uprawnień UDT – I Ż jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami budowy żurawi wieżowych i przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień maszynistów żurawi wieżowych, Celem jest podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji zawodowych maszynistów obsługujących żurawie wieżowe, Zakres kursu nie obejmuje żurawi stoczniowych i portowych oraz pływających. Celem nauczania jest zapoznanie słuchacza z prawidłową i bezpieczną obsługą żurawi wieżowych, metodami sprawdzania prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, technologiami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym . Omówienie przyczyn i skutków typowych uszkodzeń, awarii oraz nieszczęśliwych wypadków związanych z niewłaściwą obsługą, podstawowych zasad właściwej obsługi, przeglądów bieżących i drobnych napraw. Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie wieżowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi wieżowych w kat. IŻ.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
• ukończone 18 lat
• zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
• badania psychologiczne
• szkolenie zakończone egzaminem UDT